FastNetMon

Saturday 28 January 2017

Как использовать OpenVZ с ZFS?

Прошу любить и жаловать прекрасный проект, которые открывает возможность квотировать использование айндов (число файлов) в дополнение к квотированию лимита на размер дисков при использовании ZFS вместе с OpenVZ: https://github.com/FastVPSEestiOu/zfs-quota

1 comment :

  1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

    Giaonhan247 chuyên dịch vụ mua hộ hàng hàn quốc đặ mua order hàng hàn quốc cũng như dịch vụ đặt hàng trung quốc giá rẻ và ship vận chuyển hàng trung quốc giá rẻ uy tín và dịch vụ order hàng đức, ship hàng đức về Việt Nam uy tín.

    ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.