FastNetMon

Wednesday, 17 December 2014

Настройка OpenVPN сервера на CentOS 7 и активация клиентам на Mac OS

Подключаем  Epel репозиторий:
yum install -y epel-release
Устанавливаем OpenVPN пакет:
yum install -y openvpn
Копируем пример конфига OpenVPN в боевой путь:
cp /usr/share/doc/openvpn-2.3.2/sample/sample-config-files/server.conf /etc/openvpn/server.conf
Корректируем конфиг:
vim /etc/openvpn/server.conf
Добавляем в самый низ (подключаем DNS серверы Google):
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"

И следом активируем перенаправление всего трафка в туннель:
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
Включаем форвардинг трафика в ядре:
echo "net.ipv4.ip_forward=1" > /etc/sysctl.d/forwarding.conf
sysctl --system 
Активируем фаерволл:
systemctl enable firewalld
systemctl start firewalld
systemctl status firewalld
Применяем изменения:

firewall-cmd --reload
И разрешаем OpenVPN и ssh трафик:
firewall-cmd --add-service=ssh --permanent
firewall-cmd --add-service=openvpn --permanent
firewall-cmd --add-masquerade --permanent

Теперь нам нужно сгенерировать сертификаты для сервера;
mkdir /root/openvpn_keys
yum install -y unzip zip
mkdir /root/openvpn_keys
cd /root/openvpn_keys
wget https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/archive/master.zip
unzip master.zip
cd easy-rsa-master/easyrsa3
Создаем собственный PKI (не забудьте пароль от CA, иначе в будущем придется создавать его заново):
mv vars.example  vars
./easyrsa init-pki
./easyrsa build-ca
./easyrsa gen-dh
Создаем сертификаты для сервера:
./easyrsa gen-req myservername
./easyrsa sign-req server myservername
Снимаем пароль с приватного ключа:
openssl rsa -in /root/openvpn_keys/easy-rsa-master/easyrsa3/pki/private/myservername.key -out /root/openvpn_keys/easy-rsa-master/easyrsa3/pki/private/mmyservername.key.without_password

Заменяем ключ на безпарольный:
mv /root/openvpn_keys/easy-rsa-master/easyrsa3/pki/private/myservername.key.without_password /root/openvpn_keys/easy-rsa-master/easyrsa3/pki/private/myservername.key
Переносим сертификаты и ключи в папку OpenVPN:
cp pki/ca.crt   /etc/openvpn/ca.crt
cp pki/dh.pem /etc/openvpn/dh1024.pem
cp pki/issued/myservername.crt /etc/openvpn/server.crt
cp pki/private/myservername.key  /etc/openvpn/server.key
Создаем конфиг клиенту (уже с флажком nopass, так как нам тут пароль не нужен):
./easyrsa gen-req clientmac nopass
./easyrsa sign-req client clientmac

Запускаем OpenVPN:
systemctl enable openvpn@server
systemctl start openvpn@server
systemctl status -l openvpn@server

При настройке клиента стоит учесть, что ему нужно передать каким-либо безопасным способом следующие файлы:
/root/openvpn_keys/easy-rsa-master/easyrsa3/pki/issued/clientmac.crt
/root/openvpn_keys/easy-rsa-master/easyrsa3/pki/private/clientmac.key
/root/openvpn_keys/easy-rsa-master/easyrsa3/pki/private/ca.crt
Продолжаем настройку - настроим клиента OpenVPN на MacOS.2 comments :

 1. https://github.com/viljoviitanen/setup-simple-openvpn
  https://github.com/viljoviitanen/setup-simple-pptp-vpn

  PPTP встроен практически в любой системе, в отличии от глючного tunnelbrick, хотя и считается более слабым, зато меньше проблем с конфигурацией.

  Если всё таки использовать OpenVPN, то уже лучше прописывать в LaunchAgent, в brew уже есть конфиг.

  ReplyDelete
 2. Thanks for sharing, nice post!

  Tọa lạc tại địa chỉ 61C Tú Xương. P. 7, Quận 3, TP. HCMCasanova là cafe dep tphcm được thiết kế hoàn toàn theo phong cách độc đáo của nước Ý, đây là quán cafe yên tĩnh tphcm không gian cổ điển đẹp hay cafe cappuccino với hương vị tuyệt hảo hay đây là quán quán cafe đẹp ở sài gòn với không gian tuyệt đẹp hay bạn có biết loi ich cua viec uong cafe đối với sức khỏe chưa, hay Casanova Cafe – không gian quán cafe ngồi làm việc lý tưởng của freelancer hay đây là quán cafe chụp ảnh không tính phí tại sài gòn bạn có thể tha hồ chụp ảnh, đây là quan cafe con hem nho cực đẹp bạn không nên bỏ qua hay đây là quán quan cafe tinh nhan o sai gon thích hợp hẹn hò hay đây là quán cafe học nhóm tphcm cực hợp có phòng riêng hay là 1 trong cà phê lãng mạn với đồ uống giá rẻ với thức uống đặc trưng cực ngon là trà đào cam sả uống 1 lần là nghiền hay đây là điểm hẹn cà phê cuối tuần với Casanova Cafe hay meo giup be ngu ngon giúp bé ngủ ngon giấc hay nôi võng giúp bé ngủ ngon hay cafe tổ chức sinh nhật tphcm cực lý tưởng hay những quán cà phê sân vườn đẹp ở sài gòn bạn không nên bỏ qua hay bạn muốn học bài thì quán cafe yên tĩnh học bài ở sài gòn cực thú vị đấy.

  ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.